Slide

Egyedi adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató és hozzájárulás szakmai hírlevelek megrendeléséhez kapcsolódóan

 

A jelen Egyedi adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató célja, hogy a MEDICONS Kft. mint Adatkezelő tájékoztassa Önt az általa az Általános adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató alapján végzett adatkezelés egyedi feltételeiről és rendelkezéseiről, ennek körében az alábbiakról.

A jelen Egyedi adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató mellett az adatkezelés feltételeit a MEDICONS Kft.  Általános adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatója tartalmazza, amely elérhető a www.medicons.hu/adatvedelem oldalon.

1.A kezelt adatok köre

  • név
  • munkahely
  • telefonszám
  • e-mail cím

2. Az adatkezelés céljai

  • az Ön által megrendelt szakmai hírleveleknek az Ön részére történő megküldése
  • tudományos információkkal, szakmai újdonságokkal kapcsolatos megkeresések küldése
  • az Önnel való kapcsolattartás.

„A MEDICONS Kft. hozzájárulását kéri ahhoz, hogy tudományos információkkal, szakmai újdonságokkal kapcsolatosan közvetlenül megkeresse. Az Ön személyes adatai kizárólag az Általános adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatóban, valamint a jelen hozzájáruló nyilatkozatban feltüntetett célra, az ott megjelölt módon és időtartamra, annak visszavonásáig kezelhetők, és azok kizárólag a hozzájáruló nyilatkozatban feltüntetetteknek megfelelően adhatóak át, illetve továbbíthatóak harmadik személyek részére. A jelen adatkezelés hatósági nyilvántartásának Azonosító száma: NAIH – 72815/2014.
.

Ön személyes adatai törlését, illetve a személyes adatainak a hozzájárulásban megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének a megszüntetését bármikor, ingyenesen, korlátozás és indokolás nélkül kérheti a következő postacímen: Medicons Kft., 2040 Budaörs, Károly király u.39, vagy elektronikus levél formájában is jelezheti leiratkozási szándékát a central@medicons.hu email címen. Az adatok kezelésének tilalma a levél kézhezvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 48 órával válik hatályossá.”

A jelen egyedi adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató, továbbá az Általános adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató elolvasása és értelmezése alapján adataim megadásával kifejezett, egyértelmű és önkéntes hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a Medicons Kft. az alább feltüntetett személyes adataimat az azokban rögzített célokra, az ismertetett módon kezelje.

Tisztelettel kérjük, hogy az adatlapot pontosan töltse ki, mert csak így tudjuk Önnel felvenni a kapcsolatot.

KAPCSOLAT

2040 Budaörs, Károly király u. 39.
Telefon: 06 23 444 773
Mail: central@medicons.hu